Է1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Մարիա Կիրակոսեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Զգոյշեան Կարէն, Սնըգճեան Սեռա, Գազանճեան Սերժ, Քիլէճեան Աննա – Գարէն, Խաչերեան Սերժ, Պետիկեան Գարին, Մամիկոնեան Սերժ, Անթունեան Աննա – Մարիա.

Բ. շարք. Ճէհիզեան Յովիկ, Գարախանեան Ճէնի, Տէր Ղազարեան Կարպիս, Կարապետեան Գարին, Փալանճեան Անժելա, Գրմըզեան Փաթիլ, Մոմճեան Կարօ, Տէր Սարգիսեան Սէրլի.

Գ. շարք. Կապոնեան Յովհաննէս, Գասպարեան Նարին, Այվազեան Աւօ, Գարատաղլեան Փիա, ՀԱւաթեան Նանար, ՊԱրսումեան Գէորգ, Աւագեան Կալի, Էքշեան Մեղրի: