Զ2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Թամար Ստեփանեան
Ձախէն աջ՝

Ա. շարք. Սարեան Հրայր, Ճէհիզեան Մարիէլլա, Քէօշկէրեան Մայք, Խարաճեան Ժոզէ, Յովհաննէսեան Լունա, Գնտոյեան Քրիստ, Թրթռեան Կալինա, Սարգըսեան Աբիկ-Ճօ, Գէորգեան Կալի, Քէրթէնեան Գրիգոր Նարեկ, Մարտիրոսեան Ռուբէն, Տիրացուեան Կրէյս, Արժինեան Զարեհ.

Բ. շարք. Ասատուրեան Նարեկ, Կիւրիւնեան Նարէ, Ունանեան Սերգէյ,
Քէլէշեան Լէա, Կիւլեան Կորիւն, Հալլաճեան Սարին, Չաւտարեան Ճէովանի, Հալլաճեան Մարլա, Սարգիսեան Յարութ, Մկրեան Ալեակ.