Զ1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Ալին Գանթարճեան

Ձախէն աջ՝

Ա. շարք. Գազէզեան Սերժ, Փօլատեան Սելին, Գազանճեան Փաթրիք, Տէմիրճեան Ճէսի, Օհաննէս Մարտիկ, Վարդանեան Ճէսիքա, Թաթոսեան Յակոբ, Գարապաճաքեան Լիանա, Ղազարեան Արի, Քընտարժի Նոէլ, Կիւլեան Նժդեհ, Ստեփանեան Ցոլեր.
Բ. շարք. Գայսէլ Կրէկուար, Քէրթէնեան Լէա, Անգէշեան Գրիգոր, Կէօզիւպէօիւքեան Սէրլի, Իսկէնտէրեան Ալեքս, Քէշիշեան Յովիկ, Կիւլեան Կարս, Ալռքայպի Լիլիանա, Տիշչէքէնեան Հրակ, Քէսմէեան, Նաթալի, Կիւլիւմեան Լոռի.