Ե2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Լուսին Գազանճեան

Ձախէն աջ՝

Ա. շարք՝ Հալլաճեան Էտի, Քիւսպէքեան Հրակ, Ունճեան Լիւսի, Նաքաշեան Նարեկ,
Ադամեան Թիա, Պապիկեան Կասիա, Գարախանեան Յակոբ, Սէֆէրեան
Առլի, Պէրպէրեան Դրօ Աբօ, Նաճարեան Կարօ:

Բ. շարք՝ Միսիսլեան Գարին, Աւետիքեան Մհեր, Տէկիրմէնճեան Ռիթա, Թաթեան
Արմէն, Ասատուրեան Փաթիլ, Ազարեան Ալեքսան, Գույումճեան Սօսէ,
Ատուրեան Նարեկ: