Դ. Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Լիւսի Գազանճեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք Սարեան Ալպէրթ, Թաթոսեան ՐաՖՖի , Աշճեան Յովսէփ Պէրպէրեան Շանթ, Լէփէճեան Սերենա, Հալլաճեան Սագօ, Փամպուքեան Սեռա, Մամիկոնեան Հրակ,Գազէզեան Քրիստ, Պէրպէրեան Միհրան, Պետրոսեան Ներսէս, Կիրակոսեան Վարանդ

Բ. շարք Գասպարեան Վարագ, Հալլաճեան Մայքըլ , Տաղտիվէրէնեան Արման , Մանուկեան Կապրիէլ, Վարդանեան Փեռլա,Գարճիքեան Մհեր, Փալանճեան Ժանէթ, Մելքոնեան Արշակ, Այանեան Ալին, Պատըր Աննա Մարիա, Խաչերեան Կարէն, Սալլում Ռիքարտօ

Գ. շարք Թագւորեան Կալի, Իշխանեան Մէյրի, Եաղմուր Քրիսթէլ, Արսլանեան Նարեկ, Այնթէպլեան Քլարա, Տէկիրմէնճեան Կէրի, Սալլում Ռիթա, Պաղտասարեան Բալիկ, Սահակեան Նեքթարիա, Ներսէսեան Կրէյս
Բացակայ՝ Տէմիրճեան Կապրիէլ, Յակոբեան Ալիք