Գ2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Մարիթթա Ուաննէս

Աջէն ձախ
Ա. Շարք՝ Գազանճեան Արեգ, Թահմիզեան Կալի, Սալորեան Սալբի, Ապտալեան Մեղրի, Թորոյեան Մանէ, Թաթեան Հրակ, Կիրակոսեան Շայլա, Սթամպուլեան Ճօուի, Թաբրիէլեան Ռիթա:
Բ. Շարք՝ Նաճարեան նարօտ, Աճեմեան նեքթարիա, Խտըրեան գարին, Մարտիրոսեան Գլակ, Տէր Յարութիւնեան Մեղեդի, Ասատուրեան Վարդիվառ, Հաւանճեան մարիանա, Խալիլ Շենա, Գասպարեան Նարեկ: