Գ1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ.Սիլվա Ներսէսեան
Ձախէն աջ ՝

Ա. շարք. Տէր Ղազարեան Վարագ, Մելքոնեան Յարութ,Անթունեան Քրիսթէլ, Հէյպէլեան Կալիա, Մելքոնեան Միա, Ճինպաշեան Կալի, Պետիկեան Թաթիանա, Մուրատեան Լազար

Բ. շարք. Ադամեան Փեռլա, Եափուճեան Յակոբ, Գազանճեան Արեւ, Հալլաճեան Ճէնի, Աւագեան Սերգօ, Մերտանեան Մարիլին, Խաչերեան Թերեզա, Մանուկեան Սելին, Խաչերեան Միրիամ