Բ2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Լենա Արապօղլեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Քէլէշեան Ճոն, Հաւաթեան Նաթէլ, Քիլէճեան Սարօ,Ունճեան Փաթիլ, Ամպարճեան Միհրան, Մանճիկեան Կարին, Ենովքեան Բարտի, Ստեփանեան Յակոբ, Կապոնեան Արման, ՀաճիՅակոբեան Յակոբ Արա, Ֆսթըգճեան Գէորգ.

Բ. շարք. Գույումճեան Վարագ, Մարկոսեան Սէրլի, Տէր Սարգիսեան Սէրոյժ, Զգոյշեան Փաթիլ, Սարգիսեան Յակոբ, Կիւրիւնեան Յովսէփ, Գազանճեան Սելլա, Գոճայեան Յակոբ, Պետիկեան Լուչիա, Գազանճեան Կրէկ, Սարգիսեան Կասիա Լորա.