Բ1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Զապէլ Սալլում
Ձախէն աջ՝

Ա. շարք. Շամլեան Մարք, Պզտիկեան Լոռի, Մագասճեան Քրիսթէլ, Ուաննես Մարիլին, Շէկոյեան Յակոբ, Եղիայեան Սելին, Սեդրակեան Քրիստ, Յովհաննէսեան Մեղեդի, Սարգիսեան Մարիպէլ, Կիւլեան Արինա.

Բ. շարք. Չագըրեան Մարք, Գասպարեան ՔրիսթոՖըր, Սարգիսեան  Կարօ, Հարմանտեան Ռայըն, Մինասեան Նարեկ, Շէկոյեան  Աւետիս, Ատուրեան Քրիստ, Քէնտիրճեան Հրակ, ԹիւՖէնքճեան  Շահան, Սոլաքեան Անթոնի,Դարբինեան Քրիստ.


Categories: