Բողբոջ 2

Դաստիարակ՝ Տիկ. Թամար Խաչերեան

Ա շարք. Դաւիթեան Ֆրանքօ, Փամպուքեան Նայիրի, Պաթանեան Ժան, Թռթրեան Քրիսթէլ, Խտըրեան Նարին, Եաբուճեան Շանթ, Տէր Մեսրոպեան Րաֆֆի, Թասլագեան Արփինէ:

Բ շարք. Մարգարեան Փաուլօ, Թորոսեան Սոֆի, Ալնասրաուի Գէյթ, Զաքարեան Մարիթա, Սոլաքեան Լոռի, Թահմազեան Քրիսթի, Միսիսլեան Ալեքս, Թաշճեան Վայք, Պապոյեան Լոռի, Ղազարեան Ներսէս: