Բողբոջ 1

Դաստիարակ՝ Տիկ. Ծովակ Չագըրեան

Ձախէն աջ
Ա շարք. Մարկոսեան Մեղեդի, Կիրակոսեան Ալիք, Տիմիճեան Սեւակ, Տէմիրճեան Գայանէ, Ժամկոչեան Կարօ, Պապոյեան Աւետ, Աւետիսեան Փօլ:

Բ շարք. Գաթըքլեան Յարութ, Կէօզիւպէօյիւքեան Արէգ, Կիւլեան Փաթիլ, Մանճիկեան Կոմս, Նոխուտեան Հրակ, Եագուպեան Ռոզմէրի, Ադամեան Գլօյէ, Մելքոնեան Քրիս, Ժամկոչեան Ռուբէն: