Ա2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Վարդուկ Քէշիշեան

Ձախէն աջ՝
Ա. շարք. Գասպարեան Ալիս, ՍարգիսԱլիքԱյանեանՆաթալիեդրակեան Վարդի, Մանաքեան Լիւսի, Պէրպէրեան Վիքի, ,Լաթերովեան Սերենա Մարիա, Շիշոյեան Գառնի, Կարապետեան Լոռի, Աճեմեան Նաթալիա

Բ.շարք Հաճի Օհանեան Զաւէն, Կիւլիւմեան Գէորգ, Թումա Սերժիօ, Հալլաճեան Փօլ,Պուարի Արեգ, Սարգիսեան Կուէն,Յակոբ Ներսէսեան ,Կէօզիւպէօյիւքեան Սէրոյժ, Տագէսեան Ժագ, Յակոբեան Մանուէլ, Ճէրէճեան Էտի