Ա1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Օրդ. Կրէյս Նաճարեան

Ձախէն աջ՝

Ա. շարք. Ճէհիզեան Կարէն, Տիրացուեան Կէրի Վրէժ, Կիրակոսեան Աստղիկ, Կէրէքմէզեան Լէաննա, Մանաշեան Քեւըն, Գայսէլ Սէլին, Սէրայտարեան Աննա Մարիա, Ապտալեան Յակոբ, Մինասեան Սեռա, Պէրպէրեան Սէլին:

Բ. շարք. Միսիսլեան Արէն, Հալլաճեան Մհեր, Կիւլեան Սարին, Փամպուքեան Նշան, Թէքէլեան Նարեկ, Ժտըրեան Լին, Հալլաճեան ՌալՖ, Այվազեան Արփի, Աշճեան Սէրլի: