• Վարչական Օգնական եւ Նախակրթարանի Թուաբանութեան Դասատու
  Տիկ. Լենա Արապօղլեան
 • Հաշուապահ
  Տիկ. Արշօ Թապագեան
 • Քարտուղարուհի
  Տիկ. Լենա Գազանճեան
 • Գրատան եւ Հեռաձայններու Պատասխանատու
  Օրդ. Սոնա Հինոյեան
 • Ուտելիքի կրպակի պատասխանատու
  Տիկ. Սալբի Խ. Մանճիկեան
 • Ուտելիքի կրպակի պատասխանատու
  Օրդ. Սալբի Մանճիկեան
 • Հիւանդապահուհի
  Տիկ. Ալինա Քէշիշեան
 • Հոգեբան-Խորհրդատու
  Օրդ. Բալիկ Խտըրլարեան
 • Ընկերային Ծառայող եւ Կենցաղավարութեան դասատու
  Տիկ. Ալին Թաշճեան
 • Տարազներու եւ տնտես տիկիններու պատասխանատու
  Տիկ. Տիգրանուհի Թովմասեան
 • Գրադարանի Պատասխանատու
  Տիկ. Վերա Ստեփանեան
 • Պաշտօնեայ
  Պրն. Ժագ Քէօշէեան
 • Պահակ
  Պրն. Ճորճ Աւետիքեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Զեփիւռ Աւետիքեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Ճինա Հաւանճեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Սիրվարդ Կորտեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Իզապէլ Տէքիրմէնճեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Զեփիւռ Ճիհանշահեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Էլօ Պալեան
 • Տնտես տիկին
  Տիկ. Պերճուհի Առաքել

 • Տիկ. Անժէլ Հաննա